Programma- en Project management

Adequaat projectmanagement gaat om professioneel opdrachtgeverschap, een werkende governance structuur, heldere projectdoelstellingen en strak geformuleerde uitgangspunten.

Projectmanagement

Projectmanagement begint met professioneel opdrachtgeverschap, een werkende governance structuur, heldere projectdoelstellingen en strak geformuleerde uitgangspunten. Een bekwaam en betrokken team realiseert onder leiding van adequaat projectmanagement het beoogd doel. Gecommitteerd projectmanagement impliceert dat het implementeren van een nieuwe systeemoplossing met dezelfde beleving gepaard gaat als het verbouwen van de eigen koopwoning.

Business & IT Alignment

Bij organisatorische veranderingstrajecten met een sterke IT component staat de integrale aanpak van het project centraal. Door middel van de klaverbladmethodiek worden de tussenproducten op het gebied van besturing, organisatie, processen en systemen als integraal kritiek pad aangestuurd waardoor first time right delivery van tussen- en eindproducten wordt veilig gesteld.

CRM

Het aantal kanalen om de communicatie met klanten te stroomlijnen teneinde de marketing-, sales-, serviceprocessen te optimaliseren is onder invloed van de opkomst van social media de laatste jaren sterk toegenomen. Ook zien we dat CRM systemen afkomstig van traditionele ERP spelers steeds vaker vervangen worden door full Cloud based oplossingen als Salesforce.com. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe uitdagingen in het denken en presteren van projectteams die zich bezig houden met deze verandertrajecten.

ERP

De nieuwe uitdaging in het implementeren van geintegreerde bedrijfsprocessen ligt niet meer zozeer in het inrichten van het systeem maar in het inrichten van de bedrijfsprocessen teneinde optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die SAAS oplossingen off-the-shelve ter beschikking stellen.

MDM & Data Quality

Data is het nieuwe goud. Op basis van diverse bronnen van data start de zoektocht naar het golden record, dat gecombineerd met andere externe en interne informatie door middel van RealTime API’s waarde toevoegt aan een specifiek onderdeel van het klantproces.

SAAS Implementatie & Cloud Integratie

Bij implementatie van SAAS gebaseerde ERP oplossingen verschuift het accent van systeemintegratie naar procesintegratie. Cloud Integratie vraagt om nieuwe accenten in het implementatietraject. Om te borgen dat de FAT, SIT, UAT en PAT testen efficiënt kunnen worden uitgevoerd, dient de TIT te zorgen dat alle technische onderdelen in de multiple cloud architectuur op elkaar zijn afgestemd.

RFP Management

In de voorbereidende fase van een project worden de prijzen letterlijk en figuurlijk verdeeld, wordt het verschil gemaakt en wordt het fundament gelegd voor het welslagen van een Business IT project. Of dit nu gaat om het verkopen of het inkopen van de onzichtbare asset, gedegen ervaring in het succesvol opleveren van de gerelateerde implementaties maakt hier het verschil.

Herijking & Doorstart

In het geval een project in zwaar weer belandt door onvoorziene interventies, is het zaak dat met een heldere kijk, een efficiënte analyse en een gedegen aanpak het project kan worden doorgestart, teneinde het verlies te beperken en de finish veilig te stellen.

Projectevaluatie & Overdracht

Afronding is eigen aan elk project. Overdracht borgt duurzaamheid in de operatie. Teneinde de kwaliteit van afronding veilig te stellen, moet voorkomen worden dat intrinsieke belangen in deze afrondende fase van een project de overhand nemen.

Opleidingen

Bij de projectmanagementopleidingen van G-Stone staat de klaverbladmethodiek centraal. Deze geintegreerde aanpak borgt first time right delivery van tussenproducten teneinde binnen de gestelde grenzen van tijd, scope, kwaliteit en geld te leveren wat er van het project wordt verwacht.

Case studies

Sinds 2006 heeft G-Stone diverse projecten in utilities, logistics en retail succesvol opgeleverd. Meer details over deze projecten vindt u via onderstaande link.

Case studies

Skills

- Programmamanagement
- Projectmanagement
- Business Consulting
- Opleiding en coaching
- Inkoop-/verkoopbegeleiding in Business IT project aanbestedingstrajecten
- Proces- en requirementsanalyse

SAP

Implementatie management van SAP producten: SAP R/3, SAP IS-U, SAP CRM, SAP API Management.

Informatica

Implementatie management van het Informatica platform: Big data Management, Data Integration, Master Data Management, Data Quality, Data Security, door middel van Informatica MDM, PWC, DIDQ, IDD en ActiveVos.

Apigee

Implementatie management van Apigee based SAP API Management oplossing ten behoeve van het ontsluiten van Real Time datawebservices.

Morphis

Implementatie management van ProcesRunner customer service software teneinde klantcontacten snel en efficiënt af te handelen, van begin tot einde in de klantketen.

Salesforce.com

Contractevaluatie, projectmanagement, projectevaluatie en release management ondersteuning op het gebied van marketing, sales en services processen.

Microsoft Dynamics AX

Implementatie managament van Microsoft Dynamics AX als geïntegreerde ERP oplsossing in de Utilities branche.

G-Stone B.V. | T. +31.6.1357.6780 | E. ghartsteen@g-stone.nl